Grad po meri čoveka – grad 2.0

Grad 2.0 (smart city) je vizija grada u koji priža viši kvalitet urbanog života korišćenem savremene tehnologije.

IoT (Internet of Things) tehnologije imaju potencijal da pomognu u rešavanju ključnih problema savremenih gradova.  Zagađenje vazduha, zemlje i vode, saobraćejne gužve,  energetska (ne)efikasnost, buka, nedovoljno parking mesta ne mogu se rešiti na jednostavan način ukoliko želimo da očuvamo današnji stil života građana i izdvajanja za ove potrebe. Ono što je već danas moguće je da se navedenim ključnim resursima upravlja na pametniji način. A da bi se upravljalo gradom prva stvar koju treba uraditi je meriti ključne parametre bitne za kvalitet života građana.grad-2-0

Naša platforma omogućava prikupljanje preko 120 različitih parametara i njihovu obradu u realnom vremenu. Na taj način omogućeno je da se odmah reaguje na incidente. Čuvanjem prikupljenih podataka na jednom mestu i njihovim ukrštanjem sa podacima iz drugih izvora primenom naprednih alata za analitiku,   moguće je preventivno delovati na sprečavanju incidenata i kontinuirano raditi na unapređenju sistema.

Za više informacija možete nas kontaktirati ovde .