Platforma za brigu o životnoj sredini

Razlozi za promene u pristupu upravljanju životnom sredinom  vidljivi su na svakom koraku.

problemi-zivotne-sredinePoljoprivredno zemljište i pijaća voda su ključni resursi naše zemlje i neophodno je unaprediti način na koji se njima upravlja.  Potrebno je preći i pasivnog moda rada gde se reaguje na događaje u proaktivni režim gde se fokus stavlja na preventivno upravljanje.  Naš pristup ovom problemu zasniva se na primeni digitalne tehnologije poslednje generacije (IoT) u cilju optimalnog upravljanja životnom sredinom. Tehnologija nam omogućava da: merimo ključne parametre životne sredine, na kvalitativno novi način dolazimo do aktivnosti koje je potrebno preuzeti i da precizno pratimo efekte preduzetih mera.

zivotna-sredina-zastitaSoftverska platforma za brigu a zemljištu u realnom vremenu prikuplja i analizira ključne indikatore kvaliteta zemljišta, vode i vazduha. Podaci se prikupljaju sa autonomnih senzora koji se nalaze u prirodi i prenose bežičnim putem. Platforma analizira podatke u realnom vremenu i upozorava sve zainteresovane učesnike da su parametri od značaja za njih postigli alarmantne vrednosti. Dugoročnim čuvanjem i ukrštanjem prikupljenih podataka sa podacima iz drugih izvora,  platforma omogućava izradu modela za preventivno delovanje.

softverska-platforma-ua-brigu-o-zivotnog-sredini

Ključna komponenta ponuđenog rešenja je Libelium Waspmote senzorska platforma koja obezbeđuje preko 110 različitih senzora.

Za potrebe platforme za brigu o životnoj sredini koristili smo sledeće senzore:

  • Buka/Jačina svetlosti/Temperatura/Vlažnost/Pritisak/Prašina
  • Gasovi(NO2, CO, O3,CO,CH4, H2S, Hidro karbonati..)
  • Hemijski sastav vode (Ca2+, F-/NO3/Br-, Cl-,Cu2+,I-, Ag+, H3OBF4, NH4,Li+,Mg2+, NO2-, ClO4,K+,Na+, pH)
  • Vodostaj reka
  • Vatra (CO, CO2, temperatura, vlažnost)
  • Ultravioletno zračenje
  • Dubina snega (ultra zvuk)
  • Klizišta (širenje pukotina, akcelerometar, vlažnost zemljišta)
  • Vetar (Anemometar)

Za više informacija možete nam se obratiti ovde