e-Health

Libelium IoT Platforma MySignals, omogućava razvoj inovativnih aplikacija za telemedicinu. Osnova platforme je uređaj koji meri preko 20 različitih parametara sa tela čoveka i prenosi ih na Cloud platformu gde se ovi podaci mogu integrisati sa podacima iz drugih izvora i na taj način raditi napredne analize i razvijati prediktivni modeli.