Digitalno doba

Nema oblasti ljudskog društva koja će biti imuna na efekte digitalne transformacije. Čitave industrijske grane su, poslednjih godina, pretrpele digitalni cunami. Muzička industrija, telefonija i mediji već su iz korena promenjeni.  Sada se velike promene dešavaju i u oblastima koje nisu zasnovane na informacijama, već na fizičkim objektima kao što su: trgovina, medicina, industrijska prozvodnja i logistika. Kakve su posledice digitalne transformacije na pojedince i … More Digitalno doba