O nama

Problemi zagađenosti vazduha, zemlje i vode, energetska (ne)efikasnost, buka, saobraćajne gužve, neadekvatni prinosi u poljoprivredi i sl.  zahtevaju kvalitativno novi pristup njihovom rešavanju. Kompleksnim sistemima koji imaju potrebu za upravljanjem resursima koji su prostorno razuđeni (gradske uprave, poljoprivredna gazdinstva, organizacije za upravljanje putevima, rečnim tokovima i šumama, vodovodi, toplane, naftne kompanije…), Atoms and Bits d.o.o. … More O nama

Digitalno doba

Nema oblasti ljudskog društva koja će biti imuna na efekte digitalne transformacije. Čitave industrijske grane su, poslednjih godina, pretrpele digitalni cunami. Muzička industrija, telefonija i mediji već su iz korena promenjeni.  Sada se velike promene dešavaju i u oblastima koje nisu zasnovane na informacijama, već na fizičkim objektima kao što su: trgovina, medicina, industrijska prozvodnja i logistika. Kakve su posledice digitalne transformacije na pojedince i … More Digitalno doba